Terapiat

Voimavarakeskeinen valmennus

Ihmisellä on voimavaroja ja potentiaalia, jotka joskus ovat piilossa. Rinnalla kulkijana, valmentajana, hoitajana ja opettajana tuen asiakasta löytämään luontaisen voimansa rikastuttamaan hänen elämäänsä. Keinoina käytän mm. seuraavia menetelmiä:

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia

Ratkaisukeskeinen työskentely on asiakasta kunnioittavaa. Hän on oman elämänsä asiantuntija. Asiakas itse asettaa tavoitteensa ja häntä tuetaan niiden saavuttamisessa. Työskentely suuntautuu tulevaisuuteen. Se herättää toivon, joka motivoi ihmistä toteutumaan täytenä itsenään.

Edistyminen voi olla nopeaa ja terapian tarve lyhytaikainen tai elämää pidempään tukevaa toimintaa. Huumori ja leikkimielisyys antavat lisämausteen työskentelyyn. Myönteisen ilmapiirin luominen tukee paranemista.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa luomisprosessi ja asiakkaan oma työskentely nousee taiteellista lopputulosta tärkeämmäksi. Asiakas voi olla pitkään taidetta harrastanut tai jopa ensi kertaa siveltimeen tarttuva henkilö. Matka itseen nostaa juuri ne asiat käsiteltäviksi, mitä asiakas eniten tarvitsee.

NLP-menetelmä

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

NLP tarjoaa näkymiä ja vaihtoehtoja erityisesti elämän muutoskohtiin. Uteliaisuus ja seikkailunhalu lisää rohkeutta ja uusia taitoja antautua moniin mahdollisuuksiin kasvussaan.

Asiakas havahtuu huomaamaan, kuinka käytännön tietoisuus arjessa lisääntyy. Tehokkaat menetelmät siirtyvät avuksi henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

Myötätunto itseä kohtaan auttaa eheytymään vaikeistakin menetyksistä ja traumoista. Mahdollisuudet ovat laajat ja NLP toimii tehokkaasti ratkaisukeskeisenä työvälineenä.

Mentaalivalmennus ja hypnoosihoidot

Mentaalivalmennuksen avulla voidaan käsitellä riippuvuuksia, painonhallintaa, erilaisia ahdistustiloja, itsetunnon haasteita ja arjessa selviytymisen keinoja. Asiakkaan oma motivaatio on tärkeä mahdollistaja, jotta positiivinen hoitotulos saavutetaan. Yhdistän hypnoosia muihin käytössäni oleviin terapiametodeihin.

Itsetransformaatioprosessi

Ympäri maailmaa toimiva Vicente Hao Chin jr on kehittänyt itsetransformaatioprosessin, jonka avulla voi vapautua vuosien aikana kerääntyneistä traumoista, negatiivisista tunnelatauksista ja tunnelukoista. Hänen menetelmänsä perustuu itsetarkkailuun, tunteiden rakentavaan ilmaisuun ja tietoisuuteen omista asenteista, jotka vaikuttavat piilotajunnassa jokapäiväiseen elämään.

Keskeisessä asemassa metodissa on hengitys, jonka avulla kehon, tunteiden ja ilmaisun hallinta paranee ja tasapaino päivittäisessä elämässä helpottuu. Lempeän ja rauhallisen työskentelytavan vaikutus on helppo havaita rennompana arjen hallintana ja stressin vähentymisenä kuormittavissa tilanteissa.

Opiskelin Intiassa Vicenten johdolla vuonna 2017 ja yhdistän metodia muihin käytössäni oleviin työskentelymuotoihin.

Asiakaspalautteita

”Löysin taideterapiassa uuden näkökulman tilanteeseeni. Nonna-Nina ohjasi tilanteita tilaa antaen.”

”Nonna-Nina loi taideterapiaan turvallisen tilan, jossa jokainen sai työstää omaa juttuaan rauhassa.”

 ”Tunsin, että minua kuunneltiin ja tulin kohdatuksi. Hänen toimintaansa kuvaa hyvin sanat; rohkaisu, turvallisuus, avoimuus, aitous, läsnäolo, kuuntelu, salliminen ja hyväksyminen.”

 ”Nonna-Nina luo hoidossaan hyväksyvän ilmapiirin ja ahdistavienkaan asioiden kohtaaminen ei pelota. Läsnä on rauha ja ääretön levollisuus.”

Ota yhteyttä

Nonna-Nina Mäki 044 071 0606 nonnaninamaki@gmail.com Y-tunnus 3011911-7